LỊCH HỌC

Lớp tại huyện Càng Long

-DB14L11CL - HỌC KỲ 6(ĐỢT 2)/KHÓA

-DB16L11CL - HỌC KỲ 2/KHÓA

-DE14L11CL - HỌC KỲ 5/KHÓA

-DE15L10CL - HỌC KỲ 3 (ĐỢT 2)/KHÓA

-DE15MN10CL - HỌC KỲ 4/KHÓA

-DE16L11CL - HỌC KỲ 2 (ĐỢT 1)/KHÓA

Lớp tại huyện Tiểu Cần

-DB14L11TC - HỌC KỲ 6/KHÓA

-DB16L11TC - HỌC KỲ 2/KHÓA

-DE16L04TC - HỌC KỲ 3/KHÓA

-DE16L11TC - HỌC KỲ 2 (ĐỢT 1)/KHÓA

Lớp tại huyện Trà Cú

-DE14KD11TC - LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP

-DE13L10TC - HỌC KỲ 3 (ĐỢT 2)/KHÓA

 

 

 

THÔNG TIN VÀ SỰ KIỆN

ts gtnt

suadeviet

 

Visitors counter

25188
TodayToday2
This weekThis week33
This monthThis month162
Số khách trực tuyến 3
Trung tâm Nghiên cứu thích ứng Biến đổi khí hậu và Hỗ trợ phát triển Cộng đồng
Địa chỉ: 105, Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, Tp. Trà Vinh
Điện thoại: 02943.862357; email: trungtamcrcs@tvu.edu.vn