Họ và tên Chức vụ Thông tin liên hệ

thay hieu 

TS. Trương Văn Hiểu

Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0919375328

 thay bang

ThS. Nguyễn Khắc Bằng

 

Phó Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0945897141

 tha0

ThS. Lâm Thị Thu Thảo 

 Phó Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0976058339

Untitled

ThS. Lâm Quốc Nam

Phó Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0986134236

nhien

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhiện

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0985993367

hinh 5 x5 PHONG

ThS. (NCS) Phạm Quốc Phong

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0918703435

tan

ThS. Huỳnh Văn Tân

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0908134864

 

ThS. Nguyễn Thị Mến

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0939149445

 

ThS. Phạm Chí Tùng

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0979788423

van

ThS. (NCS) Lê Công Văn

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0918703534

van1

Trương Thị Bích Vân

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0907056262

THÔNG TIN VÀ SỰ KIỆN

paner ts 2017 

suadeviet

Visitors counter

16356
TodayToday15
This weekThis week46
This monthThis month709
Số khách trực tuyến 5
Trung tâm Nghiên cứu thích ứng Biến đổi khí hậu và Hỗ trợ phát triển Cộng đồng
Địa chỉ: 105, Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, Tp. Trà Vinh
Điện thoại: 02943.862357; email: trungtamcrcs@tvu.edu.vn