Họ và tên Chức vụ Thông tin liên hệ

thay hieu 

TS. Trương Văn Hiểu

Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0919375328

 thay bang

ThS. Nguyễn Khắc Bằng

 

Phó Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0945897141

 tha0

ThS. Lâm Thị Thu Thảo 

 Phó Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0976058339

Untitled

ThS. Lâm Quốc Nam

Phó Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0986134236

nhien

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhiện

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0985993367

hinh 5 x5 PHONG

ThS. (NCS) Phạm Quốc Phong

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0918703435

tan

ThS. Huỳnh Văn Tân

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0908134864

 

ThS. Nguyễn Thị Mến

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0939149445

 

ThS. Phạm Chí Tùng

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0979788423

van

ThS. (NCS) Lê Công Văn

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0918703534

van1

Trương Thị Bích Vân

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0907056262

THÔNG TIN TUYỂN SINH

 Picture1

 Panner

SẢN XUẤT – DỊCH VỤ

Visitors counter

13152
TodayToday23
This weekThis week48
This monthThis month862
Số khách trực tuyến 11
Trung tâm Nghiên cứu thích ứng Biến đổi khí hậu và Hỗ trợ phát triển Cộng đồng
Địa chỉ: 105, Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, Tp. Trà Vinh
Điện thoại: 0743.862357; email: trungtamcrcs@tvu.edu.vn