Họ và tên Chức vụ Thông tin liên hệ

thay hieu 

TS. Trương Văn Hiểu

Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0919 375328

 thay bang

ThS. Nguyễn Khắc Bằng

 

Phó Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0945 897141

 tha0

ThS. Lâm Thị Thu Thảo 

 Phó Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0976 058339

 

Ks. Hồ Châu Ngọc Linh

KTV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 01644 469568

nhien

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhiện

 NCV

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0985 993367

hinh 5 x5 PHONG

TS. Phạm Quốc Phong

 Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0918 703435

tan

ThS. Huỳnh Văn Tân

 NV

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0908 134864

Nguyen Thi Men 

ThS. Nguyễn Thị Mến

 NV

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0939 149445

 

ThS. Phạm Chí Tùng

 Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0979 788423

van

ThS. (NCS) Lê Công Văn

 Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0918 703534

van1

Trương Thị Bích Vân

NV 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0907056262

THÔNG TIN VÀ SỰ KIỆN

ts gtnt

suadeviet

 

Visitors counter

23503
TodayToday6
This weekThis week52
This monthThis month145
Số khách trực tuyến 11
Trung tâm Nghiên cứu thích ứng Biến đổi khí hậu và Hỗ trợ phát triển Cộng đồng
Địa chỉ: 105, Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, Tp. Trà Vinh
Điện thoại: 02943.862357; email: trungtamcrcs@tvu.edu.vn