Họ và tên Chức vụ Thông tin liên hệ

thay hieu 

TS. Trương Văn Hiểu

Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0919 375328

 thay bang

ThS. Nguyễn Khắc Bằng

 

Phó Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0945 897141

 tha0

ThS. Lâm Thị Thu Thảo 

 Phó Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0976 058339

 

Ks. Hồ Châu Ngọc Linh

KTV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 01644 469568

nhien

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhiện

 NCV

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0985 993367

hinh 5 x5 PHONG

TS. Phạm Quốc Phong

 Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0918 703435

tan

ThS. Huỳnh Văn Tân

 NV

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0908 134864

Nguyen Thi Men 

ThS. Nguyễn Thị Mến

 NV

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0939 149445

 

ThS. Phạm Chí Tùng

 Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0979 788423

van

ThS. (NCS) Lê Công Văn

 Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0918 703534

van1

Trương Thị Bích Vân

NV 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0907056262

THÔNG TIN VÀ SỰ KIỆN

ts gtnt

suadeviet

 

Visitors counter

25190
TodayToday4
This weekThis week35
This monthThis month164
Số khách trực tuyến 2
Trung tâm Nghiên cứu thích ứng Biến đổi khí hậu và Hỗ trợ phát triển Cộng đồng
Địa chỉ: 105, Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, Tp. Trà Vinh
Điện thoại: 02943.862357; email: trungtamcrcs@tvu.edu.vn