Trung tâm Nghiên cứu thích ứng Biến đổi khí hậu và Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng (được viết tắt: CRCS) được thành lập theo Quyết định số 2662/QĐ-ĐHTV ngày 06/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh, tọa lạc tại số 105, Kiên Thị Nhẫn, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh. Điện thoại: 074.3862357- Website:www.crcs.tvu.edu.vn

Trung tâm CRCS được thành lập trên cơ sở ghép 2 đơn vị Chi nhánh huyện Tiểu Cần và Chi nhánh huyện Cầu Kè, Trung tâm được Trường ĐHTV giao nhiệm vụ Đào tạo, hỗ trợ cộng đồng, nghiên cứu khoa học, Lập các báo cáo, thực hiện các hợp đồng, đề tài, dự án thuộc lĩnh vực môi trường, công nghệ sinh học, biến đổi khí hậu, kỹ thuật công nghệ và một số lĩnh vực khác; Thiết kế và thi công các hệ thống xử lý môi trường...

THÔNG TIN VÀ SỰ KIỆN

paner ts 2017 

paner ts 10 17.png

suadeviet

Visitors counter

18719
TodayToday6
This weekThis week51
This monthThis month427
Số khách trực tuyến 4
Trung tâm Nghiên cứu thích ứng Biến đổi khí hậu và Hỗ trợ phát triển Cộng đồng
Địa chỉ: 105, Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, Tp. Trà Vinh
Điện thoại: 02943.862357; email: trungtamcrcs@tvu.edu.vn