Về việc thu học phí học kỳ I năm học 2017 – 2018 các lớp hệ LT, hệ VLVH

Các lớp đào tại tại huyện Càng Long, Tiểu Cần, Trà Cú.

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2017

XEM CHI TIẾT

THÔNG TIN VÀ SỰ KIỆN

paner ts 2017 

paner ts 10 17.png

suadeviet

Visitors counter

18103
TodayToday6
This weekThis week61
This monthThis month416
Số khách trực tuyến 18
Trung tâm Nghiên cứu thích ứng Biến đổi khí hậu và Hỗ trợ phát triển Cộng đồng
Địa chỉ: 105, Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, Tp. Trà Vinh
Điện thoại: 02943.862357; email: trungtamcrcs@tvu.edu.vn