Nghiên cứu việc thích ứng biến đổi khí hậu (BBĐKH) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và khu vực lân cận.

Tổ chức nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ đào tạo, sản xuất kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương; tư vấn về khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công; tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ người dân trong sản xuất và cung cấp dịch vụ gắn với ngành nghề đào tạo của Trường theo nhu cầu của cộng đồng nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Tổ chức tập huấn, đào tạo gắn với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm. Tổ chức hoạt động cộng tác xã hội gắn với người dân tại Cộng đồng.

Tư vấn phát triển ngành nghề nông thôn, phát triển doanh nghiệp, HTX. Tư vấn phát triển nhãn hiệu, mã vạch Quốc gia, sở hữu trí tuệ. Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng và Tiêu chuẩn cơ sở. Tạo lập hồ sơ tham gia Hội đồng đánh giá phân hạng OCOP các cấp

Đào tạo hệ không chính quy theo các ngành nghề đào tạo của Trường tại các huyện theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Lập các báo cáo, lập và thực hiện các hợp đồng, đề tài, dự án thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, môi trường, công nghệ sinh học, BĐKH, kinh tế - xã hội, kỹ thuật công nghệ và một số lĩnh vực khác.

Thiết kế và thi công các hệ thống xử lý môi trường.

Quy hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tư vấn và cung cấp các dịch vụ gắn với chức năng nhiệm vụ Trung tâm.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

88990
Hôm nayHôm nay1
Hôm trướcHôm trước57
Tuần trướcTuần trước269
Tháng trướcTháng trước1753
All daysAll days88990
Số khách trực tuyến 1
Trung tâm Nghiên cứu thích ứng Biến đổi khí hậu và Hỗ trợ phát triển Cộng đồng
Địa chỉ: 105, Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, Tp. Trà Vinh
Điện thoại: 02943.862357; email: trungtamcrcs@tvu.edu.vn