Họ và tên Chức vụ Thông tin liên hệ

thay hieu 

TS. Trương Văn Hiểu

Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0919 375328

 thay bang

ThS. Nguyễn Khắc Bằng

 

Phó Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0945 897141

 tha0

ThS. Lâm Thị Thu Thảo 

 Phó Giám đốc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0976 058339

ThS. Phan Mai Bạch

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0919 466 033

 

ThS. Nguyễn Trường Sinh

 

Phó Giám đốc Điện
 thoại: 0919.249.881

nhien

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhiện

 NCV

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0985 993367

 

Từ Thị Tú Nhi

 

NV

Điện thoại: 0918 193 084

tan

ThS. Huỳnh Văn Tân

 NV

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0908 134864

Nguyen Thi Men 

ThS. Nguyễn Thị Mến

 NV

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0939 149445

 

ThS. Phạm Chí Tùng

 Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0979 788423

van

ThS. (NCS) Lê Công Văn

 Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0918 703534

van1

Trương Thị Bích Vân

NV 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0907056262

ThS. Tạ Quí Phiều  

   

ThS. Lý Ngọc Nhãn

NV

Điện thoại: 0949 689089

ThS. Nguyễn Văn Tiền

NV

Điện thoại: 0359 260 466

 

ThS. Trần Văn Minh

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0919 118 115

Lê Mỹ Phượng

NV

Điện thoại: 0917 692 315

Huỳnh Quốc Tồn

NV

Điện thoại: 0345 154 214

Lữ Thuyền Quyên

 NV  

Trần Thị Hương

 NV  

THÔNG TIN VÀ SỰ KIỆN

ts gtnt

suadeviet

 

Thống kê truy cập

48593
Hôm nayHôm nay4
Tuần trướcTuần trước213
Tháng trướcTháng trước691
Số khách trực tuyến 3
Trung tâm Nghiên cứu thích ứng Biến đổi khí hậu và Hỗ trợ phát triển Cộng đồng
Địa chỉ: 105, Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, Tp. Trà Vinh
Điện thoại: 02943.862357; email: trungtamcrcs@tvu.edu.vn