LỊCH HỌC

Lớp tại huyện Càng Long

-DB14L11CL - HỌC KỲ 6(ĐỢT 2)/KHÓA

-DB16L11CL - HỌC KỲ 2/KHÓA

-DE14L11CL - HỌC KỲ 5/KHÓA

-DE15L10CL - HỌC KỲ 3 (ĐỢT 2)/KHÓA

-DE15MN10CL - HỌC KỲ 4/KHÓA

-DE16L11CL - HỌC KỲ 2 (ĐỢT 1)/KHÓA

Lớp tại huyện Tiểu Cần

-DB14L11TC - HỌC KỲ 6/KHÓA

-DB16L11TC - HỌC KỲ 2/KHÓA

-DE16L04TC - HỌC KỲ 3/KHÓA

-DE16L11TC - HỌC KỲ 2 (ĐỢT 1)/KHÓA

Lớp tại huyện Trà Cú

-DE14KD11TC - LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP

-DE13L10TC - HỌC KỲ 3 (ĐỢT 2)/KHÓA

 

 

 

THÔNG TIN VÀ SỰ KIỆN

ts gtnt

suadeviet

 

Visitors counter

22480
TodayToday1
This weekThis week39
This monthThis month492
Số khách trực tuyến 13
Trung tâm Nghiên cứu thích ứng Biến đổi khí hậu và Hỗ trợ phát triển Cộng đồng
Địa chỉ: 105, Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, Tp. Trà Vinh
Điện thoại: 02943.862357; email: trungtamcrcs@tvu.edu.vn