LỊCH HỌC

Lớp tại huyện Càng Long

-DB14L11CL - HỌC KỲ 6(ĐỢT 2)/KHÓA

-DB16L11CL - HỌC KỲ 2/KHÓA

-DE14L11CL - HỌC KỲ 5/KHÓA

-DE15L10CL - HỌC KỲ 3 (ĐỢT 2)/KHÓA

-DE15MN10CL - HỌC KỲ 4/KHÓA

-DE16L11CL - HỌC KỲ 2 (ĐỢT 1)/KHÓA

Lớp tại huyện Tiểu Cần

-DB14L11TC - HỌC KỲ 6/KHÓA

-DB16L11TC - HỌC KỲ 2/KHÓA

-DE16L04TC - HỌC KỲ 3/KHÓA

-DE16L11TC - HỌC KỲ 2 (ĐỢT 1)/KHÓA

Lớp tại huyện Trà Cú

-DE14KD11TC - LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP

-DE13L10TC - HỌC KỲ 3 (ĐỢT 2)/KHÓA

 

 

 

THÔNG TIN VÀ SỰ KIỆN

paner ts 2017 

paner ts 10 17.png

suadeviet

Visitors counter

18103
TodayToday6
This weekThis week61
This monthThis month416
Số khách trực tuyến 12
Trung tâm Nghiên cứu thích ứng Biến đổi khí hậu và Hỗ trợ phát triển Cộng đồng
Địa chỉ: 105, Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, Tp. Trà Vinh
Điện thoại: 02943.862357; email: trungtamcrcs@tvu.edu.vn